سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم صابری اناری – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
علی احمدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی صابری اناری – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دستخط هرفرداسرار نهفته ای درباره ویژگیهای شخصیتی فردمانند شیوه تفکر میزان احساسات و عواطف قدرت تجزیه و تحلیل فرد و غیره را آشکار می سازد که ازطریق بررسی دستخط قابل استخراج می باشند کنترل احساسات درافراد مختلف یکی ازویژگیهای شخصیتی است که ازطریق گرافولوژی دستخط قابل شناسایی میب اشد یکی ازمزیت های آن امکان کمک به روانشناسان برای تشخیص میزان هیجانات و احساسات مراجعه کنندگان می باشد که این کار درهنگام مشاوره توسط روانشناس بسیار دشوار است ودرصورت تشخیص نادرست امکان راهنمایی و مشاوره کامل برای فرد ممکن نیست دراین مقاله ازشیب دستخط برای تشخیص سطح هیجانات و احساسات مراجعه کنندگان استفاده شده و شیب دستخط ها به سطوح مختلفی تقسیم شده است که میتوان به پنج سطح خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد اشاره کرد.