سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی مالکی مقدم – دانشجوی دکتری فراوری موادمعدنی
غلامعباس پارساپور – دانشجوی دکتری فراوری موادمعدنی
محسن یحیایی – دکتری فراوری مواد معدنی
صمد بنیسی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پرشدگی بالا بیش از۳۵درصد درون آسیا منجر به کاهش عملکرد آسیا و پرشدگی کم منجربه ایجاد ضربات مضر هدرروی انرژی و افزایش شکست گلوله و استرجداره آسیا می شود جهت کاهش این مشکلات پایش حرکت باردرون اسیا ضروری است باتوجه به اینکه طرح اضافه کردن گلوله درآسیاهای خودشکن کارخانه فراوری سنگ آهن گل گهر درحال اجرا است و استفاده از کنترل صوتی آسیا که نشانگر پاشنه بار و پرشدگی است امکان پذیرنمی باشد پرشدگی با متوقف کردن آسیا درحالت های مختلف اندازه گیری شد با درنظرگرفتن روابط هندسی پرشدگی بار محاسبه شد و محیطی درنرم افزار صفحه گسترده excel طراحی شد تا به آسانی با اندازه گیری فاصله سطح بار از نقطه مبنا پرشدگی محاسبه شود. درادامه با متوقف کردن آسیا درتوانهای مختلف میزان پرشدگی تعیین گردد درتوانهای ۲۴۰۰و۲۲۰۰و۲۰۰۰و۱۳۰۰ کیلووات مقدار پرشدگی به ترتیب ۲۳/۸و۲۲و۱۹و۱۱/۷درصد بدست آمد.