سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیوا افشارمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدیوسف پیغمبری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهاره شعبانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احمدرضا حسینی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیلات

چکیده:

دراین مطالعه غلظت هیستامین در بافت عضله ماهی گیدر نگهداری شده در یخ و انجماد مورد بررسی قرارگرفت نمونه های ماهی از منطقه پسابندر در فروردین ۱۳۸۸ آوریل ۲۰۰۹ تهیه گردید سپس ۱۵ ماهی بصورت تصادفی از هر گروه نگهداری در یخ و انجماد بوسیله روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC آنالیز شدند نتایج افزایش هیستامین در بعضی نمونه های نگهداری شده در یخ را نشان داد و در ۸ نمونه از ۱۵ نمونه ردیابی نگردید هیستامیندرهیچ کدام از نمونه ها ی نگهداری شده در حالت انجماد ردیابی نشد بیشترین میانگین غلظت هیستامین طی نگهداری در یخ ۰٫۰۵ ±۴٫۳۰ میکروگرم بر گرم عضله بود دراین تحقیق میانگین غلظت هیستامین طی نگهداری در یخ کمتر از میزان حد مجاز گزارش گردید.