سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حمید جوادی –
مجتبی خدرزاده –

چکیده:

با نصبواحدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع، سطح اتصال کوتاه شبکه تغییر می کند. در نتیجه هماهنگی رله های اضافه جریان موجود در این شبکه ها با مشکل روبرو می گردد. در این مقاله پساز هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان موجود در یکشبکه توزیع نمونه، به تاثیر نصب سه نوع واحدهای تولید پراکنده بر روی حفاظتاضافه جریان و هماهنگی رله ها پرداخته می شود.میزان نفود هر واحد بگونه ای که هماهنگی هیچ کدام از رله های موجود درشبکه، با مشکل روبرو نگردد، تعیین می شود. در ادامه سعی می شود با استفاده از محدودساز جریان خطا، مشکل ناهماهنگی رله ها تا حد زیادی مرتفع گردد و در نتیجه سطح نفوذ واحدهای تولید پراکنده در این شبکه افزایش داده شود. همچنین با انجام شبیه سازی، کارایی این روش در صورت نصب سه نوع واحد تولیدپراکنده مورد ارزیابی قرار گرفته و مقایسه می شود