سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بایرام هاشم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
عیسی بابالو – مسئول ازمایشگاه شرکت آب و فاضلاب خوی
مجتبی داوودی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط
منصور حیدرپور – کارشناس آزمایشگاه

چکیده:

فلوئور یکی از آنیونهای موجود در خاک وآب و از عناصر اصلی مورد نیاز بدن بوده و میزان مطلوب آن در آب آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است مطالعه حاضر با هدف تعتیین میزان فلوئور درمنابع آب آشامیدنی و شبکه های توزیع آب شهرهای شمال استان آذربایجان غربی انجام گردید. دراین مطالعه توصیفی مقطعی طی دوسال ازشش ماهه دوم سال ۸۸ تا شش ماهه اول سال ۹۰ از تمامی منابع تامین کننده آب شهری و همچنین از شبکه های توزیع آب آشامیدنی شهرهای شمال استان آذربایجان غربی درهرشش ماه یک نمونه یک لیتری آب بصورت استاندارد برداشت و به آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب خوی منتقل و با روش استاندارد اسپادنز spadans غلظت فلوئور اندازهگیری شد نتایج به وسیله آزمون anova نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ توصیف و نتایج تحقیق در مقایسه با معیارهای استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. میزان فلوئور در منابع آب و شبکه توزیع بعضی از شهرها کم تر و یا بیشتر از حد استانداردبودها ست که ضرورت دارد جهت جلوگیری از عوارض مربوطه تلاش جدی جهت حل این مشکلات به عمل آید.