سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام دانشمندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

برنج یکی ازباارزشترین غلات است که غذای نیمی از مردم جهان را تشکیل میدهد یکی از مشکلات عمده درسرراه تولید این محصول با ارزش اما پرزحمت و هزینه برضایعات فراوان آن است این ضایعات از مرحل اولیه کشت تا زمان نهایی تولید محصول وجود داشته وهراقدامی درجهت مهار و کاهش آن گام موثری درراستای خودکفایی محصول برنج است ازجمله ضایعات برنج برنج از دسترس خارج شده است که بیشتر درزمان برداشت دیده می شود شرایط خاص زراعت و سطح پایین مکانیزاسیون این محصول باعث گردیده تا مراحل کاشت و برداشت بیشتر بصورت دستی انجام شود دراستان فارس سالانه حدود ۱۸۰۰۰ هکتار برنج کشت می شود از این مقدار نیمی بصورت دستی و مابقی بوسیله کمباین غلات عموما کمباین جان دیر برداشت می شود تاکنون مطالعه دقیقی برروی میزان ضایعات درمرحله برداشت دراستان صورت نگرفته است درانی تحقیق مناطق مورد استفاده درکشت برنج مشخص گردید سپس درهرمنطقه بصورت تصادفی و بلافاصله بعدازبرداشت از۵ مزرعه میزان برنج باقیمانده درسطح زمین نمونه گیری شد