سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نویده نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مزرکز تحقیقات منابع آب
مرجان پارس مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهرکرد
سینا اسفندیار پور – دانشجوی کارشناسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کشور ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، در اکثر مناطق، از اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار است. نحوه بارش و توزیع آن در اینگونه مناطق، ضمن تاثیرپذیری از اقالیم یاد شده، با ایجاد سیلاب های فصلی صدمات و خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. تحقیق حاضر با هدف تعیین شماره منحنی CN برای حوضه های فاقد پوشش گیاهی، که از مهمترین پارامترهای پیش بینی سیل بوده، از روش شبیه سازی بارندگی روزانه استفاده کرده است. بدین ترتیب که با ایجاد بارش توسط آبپاش در زمینی بدون پوشش گیاهی به مساحت ۱۶متر مربع، رابطه بین شماره منحنی با پارامترهای مختلف از جمله رطوبت، روان آب و بارندگی، تعیین و کالیبره شد.