سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی بهبهان
سعیده جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
انیسه فدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
سوده کاظمی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه صنعتی بهبهان

چکیده:

به منظور آگاهی از میزان سرب موجود در گیاهان بوته ای همیشه سبز کاشته شده، در اطراف خیابانها و بزرگراههای شهر تهران و نیز معرفی گونه های مناسب تر، که قادر باشند نسبت به سایرین سرب بیشتری را جذب کنند و یا در سطح برگ هایشان ته نشین نمایند و در عین حال آسیب چندانی نبیند، اقدام به شناسایی از آنها کرده، که در این راستا پس از اقدامات اولیه در گونه نسبتا غالب، گیاهان خرزهره و برگ نو انتخاب شده است. ایستگاه های در نظر گرفته شده غالبا اغلب راه ها و خیابانهای مهم تهران را، شامل می شوند. در بررسی های صورت گرفته ملاحظه شده که، گیاه برگ نو به میزان بیشتری سرب را جذب کرده است. در این پژوهش همچنین اثر فصول نیز در نظر گرفته شده است و طبق نتایج حاصله در فصل بهار و تابستان بیشترین مقدار جذب سرب صورت گرفته است، ضمناً هر گیاه علیرغم در معرض قرار گرفتگی به این عناصر آلاینده هوا ظاهراً آسیب چندانی ندیده است و بعنوان یک صافی بیولوژیکی مادر می باشد. به آن امید که با توسعه این صافی بیولوژیک مقداری از آلودگی ناشی از ذرات سرب موجود در هوای اطراف خود را بکاهند.