سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دانش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نجف هدایت – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی روحانی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

مهم‌ترین مسئله در کشاورزی تأمین آب مورد نیاز و انتقال آن است . یکی از عوامل کاهش راندمان انتقال، رسوب گذاری در کانال‌های انتقال آب است . موضوع اصلی پروژه بررسی راندمان تله اندازی شبکه با استفاده از نرم‌افزار شارک در حوضچه های ترسیب اختصاص دارد که هدف مطالعات گیر ایستگاه پمپاژ سبیلی به طور بوده است. نتایج حاصله توسط نرم‌افزار و تحلیل آن‌ها، توانایی مدل را در پیش بینی و بررسی غلظت و دانه بندی رسوبات ورودی را نشان می‌دهد. همچنین داده‌های به‌دست‌آمده از این نرم‌افزارها که از معدوم بودن کارایی آن بود، بنابراین درحوضچه های ترسیب می‌توان قبل از صرف هزینه‌های گزاف، با استفاده از این نرم‌افزار و با استفاده از اطلاعات موجود، حوضچه ی ترسیب را طراحی و راندمان تله اندازی را تخمین زد. با توجه به برآورد رسوب انجام شده توسط نرم‌افزار ، هرچه رسوبی معادل ۲۷۶۵۵ چون در مدت ۱۰ سال وارد آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی شده است که باتوجه به راندمان تله اندازی ۱۰۰در صدی ماسه و ۸۸ در صدی سیلت این حجم رسوبی به میزان ۱۸۵۰۰ تن در آبگیر ایستگاه ته‌نشین شود ۹۱۵۵ تن از حجم رسوبات به پایین دست منتقل شده اند