سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دانش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
نجف هدایت – استادیار دانشگاه آزاد دزفول
علی روحانی – استادیاردانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

مهمترین مساله درکشاورزی تامین آب مورد نیاز و انتقال آن مهمترین مساله درکشاورزی است یکی ازعوامل کاهش راندمان انتقال رسوب گذاری درکانالهای انتقال آب است موضوع اصلی پروژه بررسی راندمان تله اندازی شبکه با استفاده از نرم افزار شارک درحوضچه های ترسیب اختصاص دارد که هدف مطالعه آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی دزفول بوده است نتایج حاصله توسط نرم افزار و تحلیل آنها توانایی مدل را درپیش بینی و برسری غلظت و دانه بندی رسوبات ورودی را نشان میدهد همچنین داده های بدست آمده از این نرم افزار حاکی از مطلوب بودن کارایی آن بوده بنابراین درحوضچه های ترسیب می توان قبل ازصرف هزینه های گزاف با استفاده از این نرم افزار و با استفاده از اطلاعات موجود حوضچه ترسیب را طراحی و راندمان تله اندازی را را تخمین زد با توجه به براورد رسوب انجام شده توسط نرم افزار حجم رسوبی معادل ۲۷۶۵۵ تن درمدت ۱۰ سال وارد آبگیر ایستگاه پمپاژ سیبلی شده است که با توجه به راندمان تله اندازی ۱۰۰درصدی ماسه و ۸۸درصدی سیلت این حجم رسوبی به میزان ۱۸۵۰۰ تن درابگیر ایستگاه ته نشین و ۹۱۵۵ تن از حجم رسوبات به پایین دست منتقل شدها ند.