سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه کوشکی – مدرس دانشگاه لرستان
بهمن فردوسی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
بهرام فردوسی – کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

هدف ازپژوهش واسنجی زبری و تعیین میزان خوردگی لوله ها می باشد بحثهای مربوط به نوسازی شبکه ها امروزه یکی از مسائل مهم مطرح درزمینه صنعت آب می باشد انجام واسنجی زبری درشبکه به صورت مساله معکوس اندازه گیری پارامترهای خروجی مدل هیدرولیکی فشار تخمین زده می شود پس از تعیین ضرایب زبری از روش معکوس از طریق مطالعات لامونت برروی ضریب زبری میزان خوردگی لوله ها درطول دوره سنجیده شده است نتایج نشان میدهند که آهنگ رشد سالیانه زبری با طول لوله رابطه مستقیم دارد و لوله هایی با طول بزرگتر خوردگی بیشتر و لوله های با طول کوچکتر خوردگی کمتری داشتند.