سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران کا

چکیده:

دیکروسلیازیس یکی از آلودگی های بسیار شایع نشخوارکنندگان ایران است که با خسارت های مستقیم و غیر مستقیم زیادی همراه است. ضایعات مکانیکی ناشی از انگل بسیار کم است ولی در آلودگی های شدید فیبروز اطراف مجاری صفراوی کوچک و سیاهرگ ها دیده می شود. معمولاً ضایعات ناشی از ترشح ماده سمی توسط انگل است اسلامی، ۱۳۶۸ این ضایعات منجر به کاهش فرآورده های دامی و نیز حذف کامل یا موضعی کبد پس از کشتار می گردد که در نهایت منجر به ضرر و زیان اقتصادی ناشی از هدر رفتن پروتئین جانوری می شود. بدیهی است پروتئین یکی از گروه های اصلی مواد غذایی انسان است که در دهه های اخیر به دلیل افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به منابع پروتئین سالم بیش از گذشته احساس می شود فلاح و همکاران، ۱۳۸۹ در این بررسی که به مدت یک سال از فروردین ۱۳۸۹ لغایت اسفند ماه ۱۳۸۹ در کشتارگاه نیمه صنعتی ک شهرستان بروجرد انجام شد، در مجموع میزان کبدهای ضبطی کامل و موضعی ۴۵۷/۶۸ یلوگرم در گاو، گوسفند و بز برآورد شد که بر اساس قیمت یک کبد کامل ۱۲۵۰۰۰ ریال و نیز در ازای هر ۴/۵ گاوی برابر ۵ کبد گوسفندی در کل ۶۹۱۰۰۰۰۰ ریال تعیین خسارت تقریبی در سال گردید. از این میزان بیش ترین خسارت در فصل زمستان با ۲۲۰۱۲۵۰۰۰ ریال و کم ترین خسارت در فصل بهار با ۱۳۷۸۷۵۰۰ ریال محاسبه گردید.با آگاهی داشتن از خسارات وارده در کل کشور میتوان با مدیریت صحیح وبه موقع از هدر رفتن منابع مهم پروتئینی کشور جلوگیری کرد.