سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بایگان – دانشجوی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
امیرحسین الهامی راد –
مهدی زینلی مقدم –
امین حسین زاده –

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین وجود آفلاتوکسین M1 در ۰۳ نمونه پنیر مورد مصرف در شهرستان زاهدان در طی تابستان سال ۰۰۳۳ انجام شد، پنیر هادر دو دسته پنیر سفید و پنیر خامه ایی بطور مساوی تهیه شده و به وسیله روش الایزای رقابتی مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند.پس از اتمام آزمایش مشخص شد که در کل۵۳/۳۳% از کل نمونه های پنیر به آفلاتوکسین M1 آلوده بودند که سهم پنیر سفید و پنیر خامه ایی به ترتیب ۲۳/۳۳%و۳۰درصدبود.در بین کل نمونه های مورد بررسی، تنها دو نمونه از پنیر ها میزان آلودگی بالا تر از حد استاندارد مشخص شده در ایران که برابر با ۰/۲۵ میکروگرمبر لیتر است را نشان دادند که این دو نمونه به گروه پنیر های خامه ایی متعلق بودند. میزان گستره آلودگی در کل ۰۳ نمونه پنیر بین ۰/۰۳۸تا۰/۲۸۱ بود که این میزان برای پنیر سفید و خامه ایی به ترتیب برابر با ۰/۰۳۸تا۰/۲۱و۰/۰۴۳تا۰/۲۸۱ میکروگرم بر لیتر بود.