سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و
امیرحسین الهامی راد – استادیار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنای
امین حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین وجود آفلاتوکسینM 1 در ۳۰ نمونه پنیر مورد مصرف در شهرستان زاهدان در طی تابستان سال ۱۳۹۰انجام شد، پنیر ها در دو دسته پنیر سفید و پنیر خامه ایی بطور مساوی تهیه شده و به وسیله روش الایزای رقابتی مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند.پس از اتمام آزمایش مشخص شد که در کل ۵۳/۳۳% از کل نمونه های پنیر به آفلاتوکسین M1 آلوده بودند که سهم پنیر سفید و پنیر خامه ایی به ترتیب ۲۳/۳۳% و ۳۰ % بود.در بین کل نمونه های مورد بررسی، تنها دو نمونه از پنیر ها میزان آلودگی بالا تر از حد استاندارد مشخص شده در ایران که برابر با ۰/۲۵ میکروگرم بر لیتر است را نشان دادند که این دو نمونه به گروه پنیر های خامه ایی متعلق بودند. میزان گستره آلودگی در کل ۳۰ نمونه پنیر بین ۰/م۳۸ تا ۰/۲۸۱ بود که این میزان برای پنیر سفید و خامه ایی به ترتیب برابر با ۰/۰۳۸ تا ۰/۲۱ و ۰/۰۴۳ تا ۰/۲۸۱ میکروگرم بر لیتر بود.