سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدامیرحسین گلی – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد کرامت –

چکیده:

کرفس کوهی Kelussia odoratissima mozaff یکی از گیاهان بومی ایران می باشد ودرطب سنتی دارای اثرات ضدسرفه ضدالتهاب ضدفشار خون است اما هیچ اطلاعاتی راجع به اثرات آنتی اکسیدانی بذر این گیاه وجود ندارد و این تحقیق اولین مطالعه انجام شده دراین زمینه می باشد ابتدا میزان کل ترکیبات فنولیک عصاره بذر کرفس کوهی تعیین گردید و فعالیت انتی اکسیدانی آن درچهار غلظت با استفاده از مدل سیستم قدرت احیا کنندگی و . DPPH مورد بررسی قرارگرفت و با فعالیت انتی اکسیدانهای طبیعی اسید آسکوربیک و a توکوفرول و آنتی اکسیدانهای سنتزی TBHQ ٚ BHT مقایسه شد نتایج نشان داد که میزان کل فنولیک در بذر کرفس کوهی mg/g(DW.GA)9061 / می باشد و همچنین عصاره این بذر می تواند در غلظت ۵۰۰ppm درهر دو مدل سیستم خاصیت آنتی اکسیدانی بهتری نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی BHT درغلظت ۵۰ppm نشان دهد.