سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمان دارای – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی سهند
مصطفی شریف زاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود داییان – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

در اغلب تحلیل هایی که به هرشکل برای طراحی فضاهای زیرزمینی شیروانی ها و شالوده ها در سنگ یا برروی سنگ انجام میگیرند به ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی نیاز می باشد قطعه دوم آزاد راه زنجان – تبریز که حدفاصل دریاچه قوری گل بستان آباد تا تبریز است از گردنه صعب العبور شبلی عبور می کند که حذف این گردنه بعلت ترافیک سنگین و نیز تلفات رانندگی زیاد توسط دو حلقه تونل شمالی و جنوبی با طول تجمعی ۴۵۳۲ متر به شکل نعل اسبی با مشخصات دهانه ۱۲ متر ، ارتفاع ۱۰ متر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی تبریز درحال احداق می باشند با توجه به وقوع سه بار ریزش در تونل جنوبی لزوم تغییر روش اجرای تونل بدون تغییر در سیستم نگهداری مدنظر قرارگرفت که اولین گام در این راستا یافتن پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ در زمان وقوع ریزش ها بود