سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی پیروی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی گرگانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرعباس نجفی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سال های گذشته یکی از مهمترین موضوعات مالی، ارتباط بازارهای مختلف و اثر متقابل آنها بوده است. مساله اساسی این است که استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت در بین دارایی های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا و ارز (دلار و یورو) نامشخص بوده و معلوم نیست که علیرغم رکورد و رونق موقت برخی از دارایی ها (همانند بورس و طلا) و همچنین تاثیرات آنها بر یکدیگر، اولویت بندی سرمایه گذاری (به لحاظ ریسک و بازده) بین دارایی های فوق چگونه تخصیص یابد. هدف از انجام این تحقیق پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در دارایی های فوق با تمرکز بر روابط بین این بازارها با استفاده از رویکرد VAR- Multivariate GARCH و ارزش در معرض ریسک می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات شاخص دارایی های فوق در فاصله زمانی فروردین ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۹۰، مرز کارایی سرمایه گذار محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که در کمترین سطح ریسک بیشترین وزن سرمایه گذاری در دلار و در بالاترین سطح ریسک بیشترین وزن سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی به دلیل یازده بالاتر تخصیص یافته است. همچنین نتایج مربوط به وزن سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که سرمایه گذاری در این بازار به دلیل ریسک بالا و بازده پایین مطلوب نمی باشد.