سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی عیدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
هاشم مرتضوی – شرکت برق منطقه ای خراسان
داریوش یزدان پناه – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

از آنجا که نیروگاه های جدید الاحداث شبکه خراسان شیروان، فردوسی، قائنات، سرخس، تربت حیدریه، سبزوار، می توانند به دو سطح ولتاژ ۴۰۰ و ۱۳۲ کیلوولت متصل شوند لذا سطح ولتاژ اتصالی این واحدها به شبکه مسئله اصلی مقاله حاضر است با آنکه بطور سنتی و از دیدنیروگاه اتصال به سطح ولتاژ بالاتر پیشنهاد می شود ولی دراین مقاله سعی شده است تا ا ز نقطه نظرات مختلف و از دید سیستم این نوع اتصال ها بررسی شوند و دریکی از حالتها پاسخ متفاوتی نیز بدست آمد. سطح ولتاژ تلفات بار خطوط و ترانسفورماتور ها جریان اتصال کوتاه توان انتقالی به شبکه پایداری گذرا، هزینههای اجرا و حالت اضطراری قطع خط، ترانسفورماتور، قطع یک واحد ازجمله نکات مورد بررسی دراین مقاله هستند این تحلیل برای شبکه خراسان و سراسری سال ۱۳۹۳ انجام شده است.