سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم جوادی بجقی – دانشجوی سابق کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه
جواد حسین زاده – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

درچند سال اخیر براثر خشکسالی و کاهش نزولات جوی از یک طرف و افزایش جمعیت و برداشت بیش از حد از منابع آبی و عدم مدیریت صحیح این منابع سطح بیشتر سفره های آب زیرزمینی افت زیادی داشته است دشت عجب شیر که به عنوان منطقه تحت بررسی این مطالعه در نظر گرفته شده است نیز این قاعده مستثنی نیست بنابراین یکی از مسائل مهم در بخش آب کشور نحوه جلوگیری و کاهش تخریب این منابع می باشد لذا در مطالعه حاضر ضمن تشریح ویژگیهای حوزه دشت عجب شیر از دیدگاه منابع و مصارف آب کشاورزی با استفاده از روش کنترل بهینه مسیر بهینه ای برای برداشت آب از منبع زیرزمینی به دست آمد. بنحوی که میزان برداشت از سفره زیرزمینی کاهش یافته و باعث بالا امدن سطح سفره در آینده می شود