سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل کریمیان – معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند
اکبر قلی زاده – رئیس اداره آموزش
حسین امین التجار – کارشناس بهبود روشهای سازمان مدیریت پسماند

چکیده:

دردنیای درحال تغییر کنونی ضرورت آموزش بهدلایل فراوانی پذیرفته شده است و ادامه حیات سازمان تا حدود زیادیبه دانش و کسب مهارتهای گوناگون و جدید بستگی دارد هرچه دانش و مهارته ای کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی و تغییرات فناوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فردو سازمان بالاتر می رود یکی از منابع تاثیر گذار دربهره وری و کارایی طرح ها و پروژه های مدیریت پسماند نیروی انسانی فعال دراین بخش می باشد داشتن دانش آگاهی مهارت و انگیزه موجب افزایش سطح کارایی و اثربخشی فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند می گردد. درتحقیق پیش رو میزان اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده برای پرسنل بخش خدمات شهری مدیران عامل و اجرایی شرکت های خدمات شهری سرکارگران و کارگران درافزایش سطح کیفیت انجام کار مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی ها نشان میدهد که چنانچه آموزش های ارایه شده از طریق مدرسان با تجربه درامر خدمات شهری تعیین محتوای آموزشی با درنظر گرفتنه شرایط اجتماعی و فرهنگی درهر منطقه بطور مستمر و متناسب با سطح دانش و آگاهی مخاطبین و همراه با انگیزه های لازم صورت پذیرد موجب ارتقا سطح کیفیت ارایه خدمات جمع آوری پسماند و تنظیف و کاهش مشکلات و اسیب های بهداشتی جسمی روحی درنزدپرسنل مشغول به کاردراین بخش خواهد شد.