سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید امانی فر – پارک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین برهانی بهابادی –
محمد کیوانفرد –
عقیل داوری –

چکیده:

دراین مقاله تعیین میزان آلودگی هارمونیکی انواع بارهای غیرخطی مانند تجاری اداری مسکونی و متفرقه شامل بارهای بیمارستانها هتلها اداره ها دانشگاه ها درشبکه توزیع برق هرمزگان انجام میگیرد به این منظور از شاخص کیفیت توان جدیدی که بطور مستقیم درارتباط با تولید منابع هارمونیکی درشبکه با توجه به بارهای غیرخطی میباشد و بکارگیری مدل چندجمله ای چندمتغیره تقلیل یافته استفاده میشود این شاخص جهت تعیین میزان و رتبه بندی آلودگیهای هارمونیکی ناشی از انواع بارها به کاربرده میشود میزانترکیب بارهای الکتریکی و کل اعوجاج هارمونیکی برای جریانهای تخمین زده شده درهربارهارمونیکی درتعریف این شاخص به کارگرفته خواهد شد مدل چندجمله ای چندمتغیره برایمشخص نمودن شاخصهای کیفیت توان استفاده می شود.