سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره جوادی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

این بررسی، پژوهشی کاربردی است و هدف آن تعیین میزان آب لوله کشی مصرف برای مصارف فضای سبز عمومی و خانگی در شهرهای یزد، اشگذر، زارچ، شاهدیه و حمیدیاشهر در سال ۱۳۷۴ می باشد. نتایج این بررسی مشخص کرد که در شهر یزد آب مصرفی فضای سبز عمومی از چاه، لوله کشی و تانکر و در سایر شهرها از چاه و آب لوله کشی تأمین می شود. در شهر یزد در سال ۱۳۷۴ مصارف فضای سبز عمومی ۶۵ درصد از آب چاه، ۲۸/۵ درصد از آب لوله کشی و ۶/۷ درصد از تانکر تأمین شده است. در شهرهای اشگذر، زارچ، شاهدیه و حمیدیاشهر با ترتیب ۲۲، ۶۴/۶، ۲۲/۵ و ۲۸/۵ درصد از مصارف فضای سبز عمومی از آب لوله کشی تأمین شده است. سرانه آب لوله کشی برای مصارف فضای سبز عمومی در شهرهای یزد، ا شگذر، زارچ، شاهدیه و حمیدیاشهر به ترتیب ۷/۴، ۱۴/۳۶، ۳۲/۷، ۴/۱ و ۲/۳۴ لیتر به ازاء هر نفر در روز و سرانه آب لوله کشی فضای سبز خانگی در شهر یزد ۴۲، اشگذر، ۲۳، زارچ ۳۱/۵ و حمیدیاشهر ۲۵ لیتر به ازاء هر نفر در روز به دست آمد. بدین ترتیب مجموع سرانه آب لوله کشی مصرفی فضای سبز عمومی و خانگی در یزد بزرگ به طور متوسط ۱۶/۵ درصد کل مصرف سرانه آب می باشد که قابل توجه است.