سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد اکبری مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
بهروز رجبی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

روشهای مرسوم در تعیین میدان جابجایی پوسته ناشی از زلزله استفاده از سنجنده های ژئوتکنیکی و یا استفاده از مشاهدات پیوسته GPS برروی ایستگاههای طراحی شده در محدوده گسل در لحظه وقوع زلزله است که مستلزم صرف بودجه تحقیقاتی هنگفتی به منظور طراحی و استقرار نقاط ثابت مشاهده GPS خواهد بود. ضمن اینکه نتایج حاصل از این روشها نتایجی نقطه ای خواهد بو د د رنتیجه مکان مناسب در نظر گرفته شده برای این نقاط ثابت نیز بر روی دقت اشکارسازی حرکات پوسته ای موثر خواهد بود. این در حالی است که روشهای نوین ماهواره ای مانند تداخل سنجی تصاویر ماهوار ه راداری میدان جابجایی حرکات سطحی زمین در راستای دید ماهواره را با صرف هزینه بسیار کمتر در اختیار قرار میدهد که نتایج حاصل از این روش پوششی خواهد بود