سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله بصیری – دانشکده مواد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
داوود آصفی – دانشکده مواد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین مناجاتی زاده – دانشکده مواد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عباس نجفی زاده – دانشکده مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طراحی شرایط نورد گرم ورق های فولادی ساده کربنی ملزم به تعیین پارامترهای دمایی همچون دمای توقف تبلور مجدد(Tnr) می باشد. اگر چه این دما بیشتر به ترکیب شیمیایی فولاد ارتباط داده می شود، ولی کلیه شرایط مورد گرم از جمله نرخ خنک کاری، میانگین نرخ کرنش (نرخ کرنش در متن اصلی مقاله) در هر پاس نورد بر دمای Tnr موثر است. این تاثیر پذیری زیاد باعث شده است آزمون پیچش گرم نیز به سختی شرایط واقعی نورد گرم را شبیه سازی و این دما را تخمین زند. در این پژوهش با انتخاب دو فولاد ساده کربنی با ترکیب شیمیایی یکسان با استفاده از داده های نورد گرم (نرخ کرنش در متن اصلی مقاله) و نرخ خنک کاری عملیات ترمومکانیکی نورد محاسبه شده است. در نهایت دمای Tnr با استفاده از اطلاعات پارامترهای نورد گرم ثبت شده در مجتمع فولاد مبارکه بصورت تئوری محاسبه و تاثیر نرخ کرنش و نرخ خنک کاری بر این دما مشخص گردیده است.