سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بلال محمدی کله سر – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

چکیده:

در این مقاله جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده (DG) منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی ۱ ارائه شده است. تابع هدف استفاده شده از دو بخش کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ تشکیل شده است که الگوریتم سعی بر کمینه سازی آن دارد . عدم وجود تابعی از هزینه سرمایه گذاری در تابع هدف مشکلی بوجود نمی آورد زیرا تعداد واحدهای DG در این مساله از پیش تعیین شده و اتصال هر ظرفیتی به شبکه به غیر از مقدار بهینه حتی در مکان بهینه باعث افزایش تلفات توان خواهد شد . برای آنالیز وضعیت شبکه در هر مرحله از روش پخش بار مستقیم، که با نیرومندی و سرعت همگرایی بالا صورت م ی گیرد، استفاده شده است. بدلیل استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی بعنوان ابزار بهین هسازی، جواب بدست آمده با امکان بالائی نزدیک نقطه بهینه مطلق خواهد بود. این الگوریتم در محیط برنامه نویسی MATLAB7پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی روی شبکه توزیع ۳۳ شینه با نتایج بدست آمده از برخی مراجع مورد مقایسه قرار گرفته است.