سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدامیر هاشمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی اکبر قره ویسی – استادیار گروه برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
غضنفر شاهقلیان – دانشیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

با توجه گسترش بازارهای آزاد انرژی الکتریکی و به کارگیری نو آوری و فن آوری های جدید در زمینه الکترونیک قدرت، کاربرد منابع تولید پراکندهDG) رو به افزایش است. از منابع تولیدات پراکنده به منظور تامین توان در شبکه های توزیع و انتقال استفاده می شود. بحث تاثیرات مفید استفاده از منابع تولید پراکنده در سال های اخیر در اکثر مباحث علمی مورد بررسی قرار گرفته است و اثرات مطلوب بسیار زیادی از جمله بهبود کیفیت توان، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات و پیک سایی، افزایش قابلیت اطمینان و کاهشTHD در شبکه های انتقال و توزیع دارند. برای رسیدن به اهداف بالا تعیین مکان و اندازه بهینه از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است. در این مفاله از ضرایب حساسیت تلفات برای مکان یابی منابع تولیدات پراکنده با تابع هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ استفاده شده است، این روش بر روی دو شبکه ۳۰ و ۳۳ باس توزیع IEEE انجام شده است و بهترین مکان و اندازه از لحاظ کمترین تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ ارائه شده است.