سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
مجید صاحبی – کارشناس استخراج معدن
احمدرضا پورقاسم زاده – شرکت مهاب قدس خوزستان

چکیده:

سدگتوند علیا دراستان خوزستان ۳۰کیلومتری شمال غرب شهرستان شوشتر و ۱۲کیلومتری شهرستان گتوند واقع گردیده و اخرین سدی است که برروی رودخانه کارون احداث می شود این سد دارای ارتفاع ۱۸۰متر و ازنوع سنگریزه ای با هسته رسی است یکی ازفعالیت های اجرایی دراین سد حفاری شفت مخزن ضربه گیر میب اشد که دارای قطری حدود ۱۸متر است و هدف ازاجرای شفتهای مذکور میرا نمودن ضربه قوچ و جلوگیری ازعمل حفره سازی کاویتاسیون می باشد ازنظر زمین شناسی شفتهای مذذکور درسازند بختیاری گنگلومرا با میان لایه های گلسنگ و سازند لهبری با نوع سنگ سیلت استون- گل سنگ و گنگلومرا با میان لایههای نازک ماسه سنگ و پرکننده هایی از نوع رس واقع می ب اشند دراین مقاله سعی برآن است که درمورد تعیین موقعیت بهینه و روش حفاری چاهک راهنما پایلوت و تعریض شفتهای ضربه گیر و همچنین نرم عملیات اجرایی توضیحاتی ارایه گردد