سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهیار قمری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فضایی پژوهشگاه هوافضا
محمدطاهای ابدی – استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

روش اجزای محدودی برای شبیه سازی نحوه ایجاد امواج الاستیک درورقهای نازک توسط لایه پیزوالکتریک متصل به آن و نحوه انتشار این امواج الاستیک در ورق بیان میشود پاسخ سازه باتحلیل اختلاف ولتاژی ایجاد شده در لایه های پیزوالکتریک متصل به سازه د رنقاط مورد نظر تعیین می شود پاسخ الکترومکانیک لایه های پیزوالکتریک براساس رفتار ناهمسانگرد خطی آنها تعیین می شود و اثر کوپل میدان تغییر شکل و میدان اختلاف پتانسیل در تحلیل آنها در نظر گرفته میشود نتایج تحلیل نشان میدهد باتحریک پیزوالکتریک دودسته امواج الاستیک متقارن و پادمتقارن با سرعت مختلف در سازه منتشر می شود نحوه انتشار امواج الاستیک و انعکاس آن در اثر برخورد با سطوح خارجی سازه یا سطوح عیوب داخلی آن با استفاده از مدل ارائه شده تعیین می شود. پاسخ سازه سالم و دارای عیوب هندسی در اثر تحریک لایه پیزوالکتریک ارزیابی می شود و با مقایسه نحوه انتشار امواج الاستیک در ورق ورشی برای تعیین موقعیت عیوب هندسی ارائه می شود.