سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رکیده – بابل، خیابان دکتر شریعیت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی دردل – بابل، خیابان دکتر شریعیت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدهادی پاشایی – بابل، خیابان دکتر شریعیت، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در کار حاضر موقعیت و عمق ترک با معلوم بودن فرکانس های طبیعی و استفاده از شبکه عصبی به دست می آیند. در مدل تیر مورد بررسی فقط یک ترک در نظر گرفته شده که تیر بر اساس مدل تیر تیموشنکو مدل شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از معادلات حاکم بر تیر ترک دار، فرکانس های طبیعی برای موقعیت های مختلف طولی و عمق های ترک مختلف تعیین شده تاداده های لازم جهت آموزش شبکه عصبی فراهم شوند. سپس به طور معکوس، باتعیین فرکانس های طبیعی به عنوان ورودی و موقعیت وعمق ترک به صورت خروجی، شبکه عصبی آموزش خواهد دید.تاثیر تعداد مودهای فرکانس های ورودی به شبکه، روی دقت پیش بینی ارزیابی خواهد شد. نتایج و میزان خطاها نشان می دهد که شبکه عصبی روش مناسبی جهت تعیین موقعیت و عمق ترک بوده وهمچنین دقت پیش بینی با افزایش مودهای فرکانس طبیعی افزایش می یابد.