سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین محمدی لندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عباس مرادی – کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین قنبرزاده – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در این مقاله موقعیت بهینه وصله پیزوالکتریک ۱ بر روی یک تیر موردبررسی قرار گرفته است . در این تحق یق از یک تیر با تکیه گاه ساده که در دو طرف سطح آن وصله های پیزوالکتریک قرار گرفته اند، استفاده شده است که از وصله بالایی به عنوان محرک ۲ و از وصله پایینی به عنوان حسگر ۳ استفاده می شود(شکل ۱). در این مدل عرض وصله ها با عرض تیر برابر در نظر گ رفته شده است و متغیر طراحی موقعیت قرار گرفتن وصلهها میباشد. دامنه ارتعاش تیر به عنوان تابع هدف جهت بهینه سازی در نظر گرفته شده است . در این تحقیق از یک سیستم کنترل فازی جهت محدو د کردن ارتعاشات استفاده شده است. در نهایت با استفاده از الگوریتم زنبور عسل ۴ به بهینه سازی مسئله مذکور پرداخته شده است و اثرات آن بر کاهش دامنه ارتعاش و بهبود عملکرد کنترلر فازی مورد بررسی قرار گرفته است.