سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد حسین آل عمرانی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر.
علی رضوانی اقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر، گروه کشاورزی، خرمشهر، ایران.

چکیده:

شکستن خواب بذر مهم‌ترین مسئله در تکثیر، کشت و تولید گیاهان دارویی محسوب می‌شود. بدین منظور در پژوهش آزمایشگاهی تصویر تیمار های مختلف شامل : ساییده کیه پوست بذر با سمباده ، نگهداری بذور به مدت ۲۵ دقیقه در محلول اسید سولفوریک غلیظ و نگهداری بذور به مدت ۲۴ ساعت در آب داغ (۷۰ درجه سانتی‌گراد) در مقایسه با شاهد ، در قالب طرح کامل تصادفی باز تکرار بررسی گردید. تجزیه واریانس اثر تیمار های مختلف در شکستن خواب بذر نشان داد که پس از گذشت ۱۴ روز هیچ گونه تغییری در فرایند جوانه زنی بذرهای شاهد به وجود نیامد در صورتی که ایجاد شکاف به طریق مکانیکی به کمک رسانیدن بذر هاه با سمباده و نگهداری بذور به مدت ۲۵ دقیقه در محلول اسید سولفوریک غلیظ به ترتیب ۳۳/۷۳% و ۷۰% جوان زنی نشان دادند که نسبت بذرهای دیگر تیمار ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند. نتایج به‌دست‌آمده از این آزمایش نشان داد که خواب بذر گیاه شیرین بیان اضلاع مکانیکی و ناشی از پوست به غیرفعال نفوذ ده آباد و باز خواست و سوراخ کردن پوشش بذر، روشی مؤثر برای برطرف کردن خواب آن می‌باشد .