سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد حسین آل عمرانی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
علی رضوانی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر گروه کشاورزی

چکیده:

شکستن خواب بذر مهمترین مسئله در تکثیر، کشت و تولید گیاهان دارویی محسوب می شود. بدین منظور در پژوهشی ازمایشگاهی تاثیر تیمارهای مختلف شامل: ساییدگی پوسته بذر با سمباده ، نگهداری بذور به مدت ۲۵ دقیقه د رمحلول اسید سولفوریک غلیظ و نگهداری بذور به مدت ۲۴ ساعت در آب داغ (۷۰ درجه سانتیگراد) در مقایسه با شاهد، در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار بررسی گردید. تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر نشان داد که پس از گذشت ۱۴ روز گونه تغییری در فرایند جوانه زنی بذرهای شاهد بوجود نیامد در صورتی که ایجاد شکاف به طریق مکانیکی به کمک ساییدن بذرها با سمباده و نگهداری بذور به مدت ۲۵ دقیقه در محلول اسید سولفوریک غلیظ به ترتیب ۷۳/۳۳% و ۷۰% جوانه زنی نشان دادند که نسبت به بذرهای دیگر تیمارهای افزایش قابل ملاحظه ای داشتند. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که خواب بذر گیاه شیرین بیان از نوع مکانیکی و ناشی از پوسته غیر قابل نفوذ به آب و گازهاست و سوراخ کردن پوشش بذر، روشی موثر برای بر طرف کردن خواب آن می باشد.