سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناهیدالسادات آگنج – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم پاینه، گروه زمین شناسی
مهرداد کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم پاینه، گروه زمین شناسی
کمال نوری خانکهدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم پاینه، گروه زمین شناسی

چکیده:

در میان چرت های رادیولاریتی سکانس افیولیتی تی ریز نهشته های منگنز زیادی یافت می شوند. از جمله آنها می توان از کانی سازی منگنز کوه خم در جنوب شرقی استهبان نام برد. به لحاظ ساختاری این کانسار در زون زاگرس رانده شده قرار دارد. هدف از این مقاله بررسی عناصر اصلی به منظور تعیین منشاء کانی زایی منگنز در این کانسار می باشد. برای این پژوهش تعداد ۲۶ نمونه از کانه به منظور انجام مطالعات ژئوشیمی جهت آنالیز ICP و XRF برداشت شد. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان دهنده نهشت کانه ها از گرمایی های زیر دریایی(بروندمی) در بستر حوضه اقیانوسی نئوتتیس در زمان کرتاسه است. نسبته Mn/Fe در این کانسار بین ۰/۰۲- ۹۱۸/۵ متغییر است و میانگین آن برابر ۱۲۹/۱ است . این مقدار با نهشته های هیدروترمال بروندمی در نواحی افیولیتی و مراکز گسترش زیر دریایی عهدحاضر قابل انطباق است. بالابودن نسبت Mn/Fe و همچنین بالا بودن مقدار SiO2 به عنوان شاهدی از غنی شدگی و تخلیه Mn از گرمایی های بروندمی هستند و نقش فرآیندهای هیدروژنز در پیدایش این کانسار ناچیز است.