سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهروز رفیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
مسعود بیاتی – کارشناس ارشد مکانیک
زینب ملکی راد –

چکیده:

به منظور تعیین منشا اسیدسولفوریک H2SO4 درتونل آبرسانی نوسود تعداد ۶ نمونه اب ازشکستگیهای موجود درسازند گرو برداشته شده و تحت انالیز ژئوشیمیایی قرارگرفته اند برپایه این مطالعات دو تیپ اب تیپ سولفات و تیپ بی کربنات تشخیص داده شده است از میان شکستگیهای سازند گروحجم بالایی ازگاز H2S به داخل تونل نشت می کند به گونه ای که غلظت این گازها به بیش از۴۰۰ppm نیز می رسد اسید سولفوریک H2SO4 حاصل ازترکیب این گاز با آب سبب انحلال سنگهای دیواره تونل شده به گونه ای که لایه از ژیپس که ح اصل این واکنشها می باشد برروی دیواره و کف تونل رسوب کرده است.