سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا منصوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

باتوجه به اهمیت تونلها و سازه های زیرزمینی دربخشهای مختلف حمل و نقل مدلسازی رفتارغیرخطی تونل ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق سعی شده است یک روش شبه استاتیکی برای ارزیابی رفتار لرزه ای تونل ارایه شود و سپس از روی آن منحنی push over تونل رسم شود روش کار به این صورت است که ابتدا و با استفاده ازنرم افزار اجزا محدود abaqus V6.11.1 انالیز pushover روی تونل انجام دهیم سپس طبق روش ارایه شده توسط wang1993 که برای تعیین نیروی لرزه ای تونلهای مستطیلی ارایه شده است با یک روش سعی وخطا تغییر مکان اعوجاجی تونل که همان نقطه عملکرد سازه است را تعیین می کنیم