سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان
مجید رشیدی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان
ایرج رنجبر – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان
سعید عباسی – مربی گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان

چکیده:

با توجه به ترکیبات پیچیده مواد غذایی، به منظور برآورد تئوری منحنی‌های همدمای رطوبت، اندازه‌گیری تجربی مورد نیاز می‌باشد. این تحقیق در سازمان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام شد. در این تحقیق منحنی های همدمای جذب کشمش بیدانه سفید در دماهای ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی‌گراد به روش ایستا (وزن سنجی) مطابق با دستور العمل COST 90 تعیین شد. برای ارائه مدل ریاضی مناسب به منظور توضیح رفتار تعادلی رطوبت کشمش، مدلهای گاب، اسمیت، ازوین، هالسی، هندرسون و آرسی وات مورد بررسی قرار گرفت که از آن میان مدل آرسی وات در دماهای ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد و مدل گاب در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد بهترین برازش را نشان داد. همچنین انرژی پیوندی جذب در محتوای رطوبتی مختلف تعیین شد