سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
مهدی مهدوی عادلی –

چکیده:

اگرچه بطور سنتی قابهای خمشی فولادی که براساس آیین نامه های معتبر طراحی شده باشند، یکی از بهترین گزینه ها جهت انتخاب سیستم مقاوم در برابر زلزله سازه های یک و چند طبقه می باشند، اما زلزله نورثریج آمریکا در سال ۱۹۹۴ ، این گزاره را مورد تردید جدی قرار داد. مشخصه اصلی این زلزله، ایجاد شکست ترد در اتصالات حیاتی تیر به ستون تعداد زیادی از قابهای خمشی فولادی با اتصالات جوشی بود و سطح اطمینان نسبت به این نوع از قابها و خصوصاً اتصالات آنها را به میزان چشمگیری کاهش داد. بمنظور حل این مشکل، روشهای مختلفی برای بهسازی اتصالات اینقابها پیشنهاد گردید. یکی از روشهای پیشنهاد شده برای بهسازی اتصالات پیش از زلزله نورثریج، استفاده از صفحات کناری (Side-Plate تمام عمق برای اتصال تیر به ستون بود که توسط مهندسی آمریکایی به نام Houghton در سال ۱۹۹۵ پیشنهاد گردید. نتایج تحقیقات و آزمایشات مختلفی که تا کنون بر روی این تصال انجام شده است نشان میدهد که این اتصال عملکرد بسیار قابل قبولی در افزایش قابلیت اطمینان نسبت به قابهای خمشی فولادی دارد و استفاده از آن دارای مزایای پرشماری میتواند باشد. با توجه به این موارد، بنظر میرسد که استفاده از اتصالات با صفحات کناری در قابهای خمشی فولادی، میتواند یکی از راه حلهای افزایش قابلیت اطمینان به این سازههای متدوال باشد. طبیعی است کهطراحی قابهای دارای این نوع اتصالات جدید در چارچوب روش نوین طراحی بر اساس عمکرد، نیازمند تعیین اجزای بنیادی این روش نظیر تخمین تقاضای لرزهای، مدل احتمالاتی تقاضای لرزهای و همچنین منحنیهای آسیبپذیری لرزهای سازه میباشد. در همین راستا، هدف از نگارش این مقاله نیز تعیین منحنیهای آسیبپذیری لرزهای برای قابهای خمشی فولادی با اتصالات صفحات کناری میباشد. در این تحقیق، با استفاده از ۷ و ۱۵ طبقه تحت اثر هشتاد عدد ، نتایج حاصل شده از تحلیل افزاینده دینامیکی غیرخطی سه قاب خمشی فولادی با اتصالات صفحات کناری ۳شتابنگاشت انتخابی، منحنیهای آسیبپذیری لرزهای برای این قابها در سطوح مختلف عملکردی رسم شده است. نتایج حاصل در این مقاله که بیش از هر چیز نشانگر عملکرد شکلپذیر و انعطافپذیر این نوع خاص از قابها میباشد، میتواند بطور مستقیم در طراحی لرزهای این قابهای نوین در چارچوب روش جدید طراحی بر اساس عملکرد بکار روند و نقش قابل توجهی در استفاده متداول از این نوع اتصال نوین ایفا نمایند