سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
عطا غفاری گیلانده – استادیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر گل دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی عمرانی دورباش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله به بررسی شدت و فراوانی وقوع خشکسالی در ایستگاه های استان اردبیل پرداخته شده تا از این طریق مناطق آسیب پذیر در برابرخشکسالی تعیین شود. در این بررسی از شاخص SPI برای تعیین شرایط خشکسالی و از GIS برای پهنه بندی مناطق آسب پذیر استفاده شده است.۴ درصد، کمترین شرایط .. نتایج نشان داد که ایستگاه پارس آباد با ۸۶٫۷۳ درصد خشکسالی، آسیب پذیرترین ایستگاه می باشد و خلخال با ۲ خشکسالی را تجربه نموده است. از نظر آسیب پذیری ایستگاه پارس آباد در رتبه اول و بعد از آن ایستگاه های اردبیل و خلخال قرار دارد