سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حنیف سپاهی – اداره تولیدات دامی وگیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیب وسوران، است
فرشاد صادقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی دوره پذیرش گل های ماده و تعیین مناسب ترین زمان گ رده افشانی در رقم خرمای ربی جهت افزایش کیفیت و عملکرد میوه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳تکرار در طی سال های زراعی ۸۹-۸۸ در شهرستان سیب و سوران، استان سیستان و بلوچستان انجام گردید. تیمارها عبارت بودند از دو، سه و پنج روز پس از باز شدن اسپات های ماده رقم خرمای ربی. با بازدید روزانه از درختان انتخاب شده، وضعیت اسپات دهی مرتب بررسی شد. ۲۴ ساعت قبل از باز شدن اسپات را درپاکت های ازقبل تهیه شده قرار داده شد وانتهای آن رابوسیله نخ به دمگل بسته گردید. پس از باز شدن اسپات و براساس تیمارهای مورد بررسی از نظر زمان، پاکت هارا برداشته، اقدام به گرده افشانی وبلافاصله پس از گرده افشانی پاکت ها را کشیده ودرب آنها بسته می شدند. ساعت گرده افشانی برای همه تیمارها یکسان ( ۱۰ صبح) انتخاب گردید. خوشه ها از لحاظ درصد تشکیل میوه، عملکرد و سایر فاکتورها نظیر : pH و TSS ،اسیدیته و قند کل، قند احیاء، ساکارز، وزن و طول هسته و میوه در سه مرحله خلال (خارک) ،رطب و خرما مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زمان گرده افشانی ۲ روز پس از باز شدن اسپات بهترین نتیجه را در خرمای رقم ربی دارد.