سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزانه قائمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
حسین بانژاد – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهناز ختار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
حمید محب زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

چکیده:

توجه به کیفیت آب مورد استفاده برای آبیاری جهت تولید میزان محصول مناسب حفظ بهره وری خاک و حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار می باشد شوری و قلیائیت از مهمترین پارامترهای موثر بر کیفیت اب آبیاری هستند به عنوان مثال خواص فیزیکی و مکانیکی خاک همچون ساختار خاک پایداری دانه بندی و نفوذپذیری خاک به شدت برنون یونهای قابل تعویض موجود درآب حساس می باشند از پارامترهای موثر برکیفیت آب آبیاری SAR ,EC ,pH ,TDS را میتوان نام برد هدف از انجام این پژوهش تعیین مناسب ترین روش میان یابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی اندازه ی SAR Á EC ,TDSآبهای زیرزمینی دشت اسد آبادواقع در شرق استان همدا نبود بدین منظور از روشهای زمینآمار مانند مکریجینگ معمولی OK کریجینگ ساده SK ,روشهای معین مانند فاصله زمانی معکوس IDW و توابع پایه شعاعی RBF استفاده شد