سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الیاس دهقان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مرتضی الماسی – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

این آزمایش برای مقایسه ی روشهای مختلف خاک ورزی از نظر هزینه مصرف سوخت زمان مورد نیاز برای عملیات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج درتابستان سال ۸۲ دریک خاک رسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور واقع در شمال اهواز اجرا شد آزمایش بروش کرتهای یکبارخرده شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد کرتهای اصلی شامل روشهای خاک ورزی مرسوم به صورت شخم برگردان به عمق ۲۰cm + دوبار دیسک T1 ، دوبار دیسک سبک به عمق ۱۰-۸cm و T2 دوبار دیسک سنگین به عمق ۱۵-۱۲cm T3 ، کولتیواتر بهعمق T4 10cm ، کولتیواتور به عمق T515cm و گاو آهن دوار به عمق T65cm بود کرتهای فرعی نیز شامل دو رقم برنج عنبوری V1,V2)LD183 بود.