سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشدگرایش آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق.
مجتبی فاضلی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران.

چکیده:

استفاده بی رویه از منابع آب شیرین کاهش شدید این منابع را در پی داشته و امروزه استفاده مجدد از پساب تصفیه شده بعنوان منبعی جهت جایگزینی برای آب تصفیه شده ی شهری مطرح و در حال حاضر و مخصوصا در برخی از کشورهای توسعه یافته و یاپیشرفته، بخشی از فاضلاب)پساب خاکستری( در محل مصرف آب شرب، تصفیه و مجددا بکار گرفته می شود. در این میان اماکن مذهبی در کشورمان، پساب خاکستری تولیدی بالایی را در روشوییها و وضوخانه های خود داراست و به عنوان گزینه ای قوی برایبازیابی این پسابها با توجه به حجم بالای آن مطرح است. در این تحقیق سه مکان مذهبی حرم حضرت معصومه)س( در قم، حرمامام خمینی)ره( و حرم شاه عبدالعظیم)ع( درتهران به عنوان مطالعهی موردی مورد بررسی قرار گرفتهاند که در آن ابتدا با ۱۱ بار نمونه گیری از پسابهای خاکستری تولیدی هر حرم به بررسی شاخص های کیفی آنها پرداخته ایم، سپس با تنظیم پرسشنامه ایمربوط به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، از نظرات نخبگان آب و فاضلاب جهت انتخاب مناسبترین روش از بین گزینه های ممکن مطرح شده استفاده کرده و این نظرات را با استفاده از نرم افزار Expert Choice تحلیل کرده ایم