سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

برزو سبزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و ب
اکبر زهرایی – دانشجوی کارشناسی اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

از آنجا که رطوبت بارش در تمام نقاط کره زمین یکسان نیست ایران هم از این قاعده مستثنی نیست فلات ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود در منطقه انتقالی نسبت به الگوهای بزرگ مقیاس گردش عمومی هوا تروپوسفری قرار دارد و محل برهم کنش سامانه های برون حاره جنب حاره و حاره است این ویژگی همراه با توپوگرافی پیچیده ی آن موجب گردیده تا توزیع جغرافیای سازوکار های بارش زا درایران از تنوع و تفاوت زمانی و مکانی زیادی برخوردار باشد و منطقه ی شمال غرب ایران به خاطر عواملی از جمله ارتفاع زیاد بارندگی زیاد نزدیکی به مسیرهای سیکلونی مدیترانه ای نزدیکی به منبع بارش زا باعث تفکیک این ناحیه از نواحی دیگر شده است منطقه ی اذربایجان غربی با مساحتی حدود ۳۷۶۱۴ کیلومتر مربع که محدوده ی ان در نقشه ی شماره یک اورده شده است بارش منطقه ی شمال غرب هم از غرب به شرق و هم از شمال به جنوب بارش آن فرق می کند در شمال منطقه اذربایجان غربی هم به خاطر ارتفاع بیشتر هم به خاطر استقرار سیستمهای مدیترانه ای به مدت بیشتر بارش آن بهار و نسبت به جنوب منطقه بیشتر است بطوریکه بارش در پرباران ترین ماه سال در سردشت که در قسمت جنوبی اذربایجان غربی است مربوط به ماه دسامبر با ۱۳۷/۳۴ میلی متر است.