سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرامین اسعدسجادی – دکتری عمران سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید صبوری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی به علت توانایی بالایی کهدر جذب انرژی دارند در سالهای اخیر مورد استفاده قرارگرفته اند دیوارهای برشی فولادی معمولا به دو صورت بدون سخت کننده و با سخت کننده بکارمی روند استفادها ز سخت کننده در دیوارهای برشی فولادی باعث بهبود رفتار کمانشی انها شده و توانایی جذب انرژی زلزله درانها بالا میرود سخت کننده ها زمانی می توانند باعث بهبود رفتار کمانشی ورق گردند که ممان اینرسی آنها به اندازه ای قوی باشد که از کمانش کلی ورق جلوگیری نمایند تعیینممان اینرسی سخت کننده های دیوارهای برشی فولادی موردی است که تاکنون بهطور جدی به آن پرداخته نشده است زیرا اول اینکه به علت تنوع زیاد انواع ترکیبات و تعداد سخت کننده نمی توان مشخصات این دیوارها را بصورت پارامترهای بدون بعد تبدیل نمود. دوم اینکه محاسبات و تعدادجملات مورد نیاز برای حل معادله انرژی برای تعیین تنش برشی کمانشی ورقهای با سخت کننده زیاد است.