سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد نصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ایلام
علی فدوی – استادیار گروه ماشینهای صنایع غذایی دانشگاه تهران
عادل حسین پور – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی – استادیار گروه زراعت دانشگاه ایلام

چکیده:

تعیین مقیاس هوکر نی برز و سرعت رشد قطر کالوس در کشت بافت کلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از ماشین بینایی این امکان را فراهم می سازد که تغییرات ابعادی و ظاهری نمونه های کالوس کلزا در زمان های دلخواه ثبت گردیده و برای تحلیل های تکمیلی مورد استفاده قرار گیرند. عدم تخریب نمونه های کشت کالوس، حفظ محیط استریل و عاری از باکتری و قارچ و دقت بسیار بالا از مزایای کاربردی استفاده از ماشین بینایی رد کشت بافت کلزا می باشد. ماشین بینایی با ضریب همبستگی ۰/۹۸ مقیاس هوکر را که یک مقیاس مقایسه ای برای درجه بندی کالوس ها است، به کمک شبکه عصبی بهینه محاسبه نموده است. متوسط رشد قطر کالوس کلزا رد دوره اول زمانی چهار روزه از ۰/۲۹ به ۰/۰۶ میلیمتر در روز در دوره پنجم زمانی کاهش یافته است.