سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عباس خدابخشی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمدمهدی امین – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

یکی از مشکلات زیست محیطی اخیر وجود ترکیبات سمی مقاوم و بالقوه سرطان زا در پساب و بافت ماهیان مزارع پرورش مهای قزل آلا می باشد ازجمله این ترکیبات می توان به مالاشیت سبز اشاره کرد هدف ازانجام این پژوهش تعیین مقدار مالاشیت سبز در پساب و بافت ماهیان مزارع پرورش ماهی در استان چهارمحال و بختیاری می باشد دراین مطالعه توصیفی تحلیل از بین حدود ۵۰ مزرعه پرورش ماهی شش مزرعه از سه رده پرورش ماهی براساس ظرفیت تولید ماهی بزرگ متوسط کوچک انتخاب گردید و در طی مدت ۳ ماه هرماه یک نمونه از پساب و بافت جمع آوری و پس از آماده سازی از نظر وجود ترکیب مالاشیت سبز به ترتیب از طریق روش اسپکتروفتومتری و روش کرماتوگرافی مایع با آشکارساز اسپکترومتری جرمی مورد سنجش قرارگرفت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش میزان مالاشیت سبز در بافت ماهیان مزارع پرورش ماهی شماره ها ی ۱، ۲، ۳و۴و۵و۶ به ترتیب ۱/۶، ۰/۳۸، ۰/۲۶، ۰/۲۷، ۰/۲۸، ۰/۳۲ میلی گرم در کیلوگرم بدست آمد. محدوده غلظت مالاشیت سبز در پساب مزارع پرورش ماهی مورد مطالعه بین ۲۷۳-۵/۷ نانوگرم در لیتر تعیین مقدار گردید.