سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد قریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط،، دانشکده بهداشت، دا
قاسم حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط،، دانشکده بهداشت، دا
محمدحسین صولت – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط،، دانشکده بهداشت، دا
مهدی زحمتکش – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

فلوئور از اجزای طبیعی لایه های خاک است که وجود آن در آب آشامیدنی تا میزان مشخصی مفید و بالاتر از آن اثرات نامطلوبی بر روی افراد دارد ، همچنین غلظت بالای نیترات نیز در آب آشامیدنی موجب مشکلات بهداشتی از جمله بیماری متهموگلوبینمیا در نوزادان می گردد. از اینرو هدف از این مطالعه تعیین وضعیت میزان نیترات و فلوئور در آب شرب شهر نیاسر است. این مطالعه یک بررسی توصیفی-تحلیلی بر روی نمونه های جمع آوری شده از شبکه توزیع آب شهری نیاسر است. ۱۲۰ نمونه از آب شهری نیاسر تهیه و در شرایط استاندارد جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه منتقل و براساس کتاب روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب انجام گرفت.نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین غلظت فلوئور و نیترات به ترتیب ۰/۴۱۵ و ۲/۶۶ میل گرم در لیتر و حداقل غلظت به ترتیب ۰/۱۴ و ۰/۸۱ و حداکثر غلظت به ترتیب ۰/۸۴ و ۶ میلی گرم در لیتر است.براساس نتایج آزمایشات میزان فلوئور در بیشتر قسمت های شهر نیاسر(۸۱درصد)کمتر از حد استاندارد است و جبران کمبود آن امری لازم و ضروری است. مقدار نیترات کمتر از حداکثر غلظت مجاز بوده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد