سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه خدابخشی صیقلانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
مینو نیک قلب پور – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

وجود راه های مناسب برای ایجاد ارتباط بین مناطق مختلف ازنیازهای مهم برای کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه می باشد درسالهای اخیر تعداد زیادی از راه های آسفالتی در کشورهای مختلف دنیا دراثر ضعف روسازی های آسفالتی دچار آسیب دیدگی یا خرابی زودرس شده اند خرابی روسازی های آسفالتی ناشی از مقاومت کم این روسازی ها در برابر بارهای وارده می باشد خزش یکی از پارامترهای مهم مقاومت روسازی های اسفالتی می باشند پژوهشگران با افزودن خرده های لاستیک به روسازی آسفالت سبب افزایش پارامترهای مقاومتی آن شده اند با این وجود این روسازی ها هنوز مقاومت کافی در برابر خرابی های را از خود نشان نمی دهند یکی از معایب روسازی های آسفالتی پدیده خزش می باشد که مطالعات و تحقیقات زیادی به منظور کنترل و کاهش آن به عمل آمده است. در پژوهش حاضر درصدهای مختلفی از خرده لاستیک و روغن آروماتیک درنمونه های آسفالتی اضافه گردید.