سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
علی رمضانی – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوالکتریک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
میثم فارسی مدان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

مطالعه منابع آب زیر زمینی برای حفاظت واستفاده پایدار از آنها امری ضروری است. با توجه به نیازمبرم کشور ایران به منابع آب زیر زمینی، پارامتر های چون تخلخل، آبدهی ویژه، میزان آب موجود در آبخوان و مقدار آب قابل استحصال از اهداف ضروری مطالعات هیدروژئولوژی یک آبخوان می باشند .پارامترهای مذکور معمولاً به کمک مطالعات زیر سطحی محاسبه می شوند .با توجه به پر هزینه و وقت گیر بودن اینگونه روشهای زیر سطحی با استفاده از ارتباط مستقیم این پارامتر ها با مقاومت الکتریکی و اندازه گیری آن با استفاده از رو شهای ژئوالکتریکی با روشی ارزان تر و سریع تر تخمینی کیفی از این پارامترها بدست آمده است وبا محاسبه حجم لایه آبدار و استفاده از مقادیر تخلخل و آبدهی ویژه میزان آب موجود و قابل استحصال آبخوان برآورد گردیده است.روش های ژئوفیزیکی بخصوص روش مقاومت ویژه الکتریکی از روش های متداول در مطالعه آبخوان می باشند (باقری,احمد, ۱۳۸۷ ) . یکی از اهداف عمده, پیشنهاد بهترین مکان برای حفر چاه های آب است . بدست آوردن نقشه های ضخامت, مقاومت ویژهو عمق سطح ایستابی یک آبخوان می توانند در تعیین بهترین مکان برای حفر چاه نقش بسزایی ایفا کنند. فاکتور مقاومت عرضی شامل ضخامت و مقاومت ویژه نقاط مختلف آبخوان می باشد که در مطالعه منابع آب زیر زمینی فاکتوری اساسی به شمار می آید. در این تحقیق هدف اعمال یک تصحیح مناسب روی داده هایRT و بدست آوردن نقشه هایRTتصحیح شده است. در این تحقیق داده های مقاومت ویژه الکتریکی مربوط به یک آبخوان ساحلی در شرق شهرستان کنگان در استان بوشهرمورد بررسی قرار گرفته است