سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی زاده – استاددانشگاه بین المللی امام خمینی ره
علی میرزاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه نیازبنیادی دربرنامه ریزی سیستم های هیدروترمال و تعیین مقدار بهینه تولید نیروگاه های آبی و حرارتی درافقهای برنامه ریزی درگستره یک روز تاچندروز با رعایت کردن قیود نیروگاه های آبی و حرارتی بسیار حائز اهمیت میب اشد برنامه ریزی روزانه تولیدنیروگاه های هیدروترمال DHGS یک مساله بهینه سازی پیچیده غیرخطی و نهموار با فضای پاسخ گسسته است برای حل این مساله یک پیرایش سازوار پذیر از الگوریتم پرندگان دراین مقاله ارایه شده است دراین مقاله رفتاریادگیری به دو دسته عالی و خوب تقسیم بندی می شود قسمت خوب برخلاف دیگر روشهای اخیر پویایی جستجو را درسرتاسر فضای جستجو نگه میدارد همچنین دگرگونی پاسخ ها باعث افزایش کارایی جستجوی ذرات می شود با محدود کردن سرعت از حرکت تندذرات در فضای جستجو جلوگیری شده و این باعث افزایش رفتارهمگرایی ذرات می شود.